Sverige i täten mot hållbart jordbruk!

Sverige ligger långt framme inom hållbart jordbruk. Svenskt jordbruk är idag ett av världens mest hållbara och vi arbetar intensivt med att minska klimatpåverkan. Lantmännen har tagit en ledande roll i detta under namnet ”Klimat & Natur”.

Inom EU är Sverige en av de länder som satsar hårdast på hållbart jordbruk och som använder minst kemikalier. Målet är ett klimatneutralt jordbruk år 2050.

Klimat & Natur – odlingsprogrammet!

Lantmännens odlingsprogram ”Klimat & Natur” startades 2015 tillsammans med tusentals engagerade svenska bönder som också ville arbeta för omställning av odlingarna. Programmet innehåller klimatsmarta ageranden och åtgärder och är Lantmännens program för det framtida jordbruket. De bönder som ingår arbetar med de senaste odlingsmetoderna och gårdarna är fossilfria. Man använder miljövänlig mineralgödsel och precisionsodlar med GPS-teknik.

Kärnvetemjöl – mums!

Flera företag arbetar inom spannmål, exempelvis Kungsörnens kärnvetemjöl är det allra finaste siktat på höstvetet i egna kvarnar. Mjölets milda smak kommer av att endast den inre delen av kärnan används. Mjölet är märkt med signumet ”Klimat & Natur” för att den som köper det ska veta att man gör ett miljöval och det ger möjlighet för bönderna att fortsätta att odla hållbart.
På så sätt är ”Klimat & Natur” också just nu ett konkurrensmedel – med tiden kommer alla att behöva ställa om. Kunderna blir mer medvetna och efterfrågar hållbara produkter.

Klimatpåverkan

Lantmännen åstadkommer en 30% lägre klimatpåverkan jämfört med 2015, detta gynnar den biologisk mångfalden. Man testar grödor, utvecklar ny teknik och nya metoder och satsar på grön mat.

Eller vad sägs om en kemikaliefri behandlingsmetod för utsäde? ThermoSeed är en vass innovation som används i fem europeiska länder med Sverige i spetsen, samt i USA. Det är en biologisk metod som utvecklats under Lantmännens paraply via BioAgri i Uppsala. Den gör utsädet helt smittfritt och nyttjar de fördelar som blommor och bin ger i odlingen. Behovet av bekämpningsmedel minskar. SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) utsåg ThermoSeed till en av topp-innovationerna i SLU:s 40 år långa historia.

Ekologiska gårdar

Ekologiska gårdar har nolltolerans mot konstgödsel och andra bekämpningsmedel. Fler vilda djur överlever och kemikalier sprids inte i naturen. Andra metoder används för att ge jorden näring.

Kemiska bekämpningsmedel togs från början i bruk för att bli av med skadegörare i odlingen, men på den ekologiska gården byter man jord varje år, det vill säga samma gröda odlas inte på samma ställe för att skadegörarna som gillar just den sortens gröda inte ska hinna få fotfäste i den. Man använder också gödsel från djur och baljväxter som innehåller bakterier som lagrar kväve från luften.

Det finns en balans mellan växter och djur. Djuren äter foder från gårdens åkrar och ger sedan tillbaka näringen till åkern.

Fördelarna är många

Forskningsstudier visar att växter och djur mår bra av ekologisk odling. Det finns runt 30% fler arter på en ekologisk gård än på en traditionell gård. Överallt runt om i världen minskar insektsbeståndet då det fortfarande finns många storskaliga kemikaliejordbruk. Fruktskördar minskar eftersom den vilda bistammen minskar, träden blir inte pollinerade.

En annan fördel med den ekologiska gården är att det lever fler fiender till skadegörarna där, de sprutas inte bort utan blir en resurs i skadedjursbekämpningen. När naturen istället tar hand om detta och inga bekämpningsmedel används är det inte heller risk att gifter rinner ut i grundvattnet eller i sjöarna. Det sparar också energi att exempelvis inte använda konstgödsel. När man tillverkar konstgödsel går det åt både energi och fosfor, vilket inte gynnar miljön.