Därför är det bra med ekologisk mat

Traditional mexican food in table, with fresh salad plate and bowl of nachos

Med ekologisk mat menas att specerierna är naturliga produkter, att de är fria från onaturliga medel och tillsatser. Med naturliga medel handlar det om den smak, färg och konservering som finns i maten. Det får inte finnas några som helst kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel i maten om den ska kallas ekologisk. Djur som lever ekologiskt är de som äter på naturligt sätt, och all de äter ska vara ekologiskt producerat och får heller inte innehålla några tillsatser. Djuren ska i den mån det går, äta mat som ägarna av gården odlar. Genmodifierade organismer i djurets foder får absolut inte användas och det får inte heller finnas i det som odlas på gården.

Välja ekologiskt

Det finns framför allt fem olika anledningar till varför du ska välja ekologiska produkter, och dessa är:

  1. Det ska vara bra för miljön, du inte ska använda konstgödsel i ditt lantbruk. Det får inte finnas kemiska bekämpningsmedel som kan skada miljön, som kan leda till ökad mångfald av både djur och växter.
  2. Du som väljer att äta ekologiskt får en bättre hälsa, och det beror på att det inte finns tillsatser som konserveringsmedel eller olika aromer och färger i maten. Det ska heller finnas kemiska bekämpningsmedel i maten och därför känns den fräschare att äta.
  3. Det ställs högre krav på dig som vill ha en ekologisk gård och för den regelhållning som finns för djurhållning. Djuren som bor på gården ska kunna gå in och ut som de vill.
  4. När man värnar om miljön kan man också leverera större kvalitet på maten. Du får ofta även en bättre känsla när du äter ekologiska produkter. Ekologisk mat påverkar smaken i köttet och det blir då godare att äta.
  5. Ekologisk mat är också fri från genmodifierad mat, så även födan som djuren får äta på en ekologisk gård. Genmodifierad mat är egentligen inte farligt enligt forskare, men ännu finns inget riktigt svar på det, därför är det bäst att inte använda det. Om ett djur blir sjuk ska du vara försiktig med att ge antibiotika till ditt djur. Måste det användas ska karenstiden förlängas innan slakt.

Är ekologisk mat nyttigare?

Forskare har ännu inte hittas något som visar på uppenbara skillnader när det gäller vitamin- och mineralhalter hos produkter som är traditionellt eller ekologiskt odlade. Fler undersökningar behövs för att forskare ska kunna se en skillnad mellan frukt och grönsaker som är ekologiskt eller inte ekologiskt odlade.

Så vet du att maten är ekologisk

Alla livsmedel som är ekologiska ska kontrolleras och certifieras av ett kontrollorgan som är godkänt i Sverige. Den ekologiska maten ska vara gjord på råvaror som räknas som ekologiska. Krav är den vanligaste märkningen i Sverige för ekologisk mat. Krav är en ekonomisk förening, där många stora aktörer som ICA, LRF, Coop och Arla finns. Råvaror som har Kravmärke får inte innehålla vissa tillsatser, bland annat glutamat. Under 2007 ökade ekologisk mat med omkring 25 procent, och sedan 2007 ska alla förpackningar som innehåller ekologiska livsmedel som är producerade i EU ha den grön-vita logotypen som visar att råvarorna är producerade inom EU.